Diana Ways

Jeg er født i 1989 og er flygtningebarn med kurdiske rødder fra Iran. Det har betydet, at jeg har oparbejdet en omstillingsparathed og har stor empati og forståelse for forskelligheder i mennesker og kulturer.

Jeg har en biokemisk uddannelsesmæssig baggrund fra Københavns Universitet. Den naturvidenskabelige verden var spændende, men allerede dengang var jeg særligt tiltrukket af studier, der var tilknyttet psyken. For nogle år siden tog jeg en betydningsfuld beslutning, hvor jeg valgte at skifte kurs, følge mit hjerte og uddanne mig som psykoterapeut. 

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF fra SEOPSkolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi, som er en 4-årig uddannelse med fokus på eksistentiel terapi, oplevelsesorienteret terapi, neuroaffektiv terapi samt emotion-focused therapy (EFT).  Uddannelsen på SEOP er evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg er særligt optaget af de healende faktorer, der er i mødet mellem mennesker, og hvad et autentisk nærvær kan gøre i det relationelle møde med det enkelte individ.

Det fokus har jeg også haft i tidligere jobs, hvor jeg har været rådgiver i bl.a. Hjerteforeningen. Det har udviklet mine sprogkundskaber og givet mig gode kommunikationsevner med en bred forståelse for og erfaring med de forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Udover at have klienter i min egen praksis, har jeg arbejdet som lærer og har i flere år arbejdet med børn, der har indlæringsvanskeligheder samt udadreagerende børn med en ADHD-diagnose.

Jeg er privatpraktiserende psykoterapeut med egen klinik beliggende på Østerbro. Jeg arbejder med en bred vifte af klienter og adresserer forskellige problemstillinger, herunder angst, depression, traumer, stress, lavt selvværd, parforholdsproblemer og livskriser. Jeg arbejder også meget kropsorienteret, da jeg er opmærksom på de somatiske reaktioner, der kan opstå som følge af psykiske udfordringer. Jeg tilbyder både individuelle terapiforløb og parterapi samt online terapi for klienter på Fyn og i Jylland.

I forlængelse af min uddannelse har jeg gennemført:

  • Træningsgruppe i eksistentiel og neuroaffektiv psykoterapi v/ Kresten Kay, 2021
  • Træningsgruppe i neuroaffektiv og kropsorienteret psykoterapi v/ Michael Gad, 2022
  • Applied research methods in psychotherapy practice fra Crossfields Institute, 2023 
  • Grundkursus i emotionsfokuseret parterapi (ISEFT-certificeret) v/ Steen Rassing, 2024

Jeg har tavshedspligt og går løbende til supervision. Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening arbejder jeg ud fra deres etiske retningslinjer.

Terapi

Der kan være mange forskellige grunde til at starte i terapi. Måske føler du, at du er et sted i livet, hvor du har brug for mere indsigt i det, du mærker eller en større klarhed omkring dine reaktionsmønstre, som kommer til udtryk i dine relationer. Nogle gange kan vi gå rundt med nogle følelser, eksempelvis tristhed, uden at vide hvorfor? Eller du oplever, at noget hæmmer dig i at komme videre, at du føler dig fastlåst i et gentagelsesmønster. Måske du føler dig ensom med dine egne følelser og tanker og har brug for at blive mødt i dem? Der kan være mange grunde til at starte i terapi, måske du allerede står midt i en livskrise, og du føler dig handlingslammet.  

Nogle af de ubevidste adfærdsmønstre, vi har med os i livet, kan være ødelæggende for os. Vores krop husker det, vi undertrykker og undgår, og de ubevidste strategier er med til at beskytte os.

Terapi en proces, som kan hjælpe dig med at skabe mening og forståelse i dit liv, få bedre relationer samt kan hjælpe dig med at regulere dit nervesystem for at kunne være i balance, når ting bliver svære.

Jeg kan tilbyde dig et terapeutisk rum, hvor du bliver mødt med nærvær, omsorg og respekt for den, du er og de erfaringer, du bringer med dig. Jeg vil have fokus på at skabe et trygt rum og en fortrolig ramme, så du kan få mest muligt ud af vores samtaler samt føle dig friere som menneske, da det er vigtigt for mig, at det er et fordomsfrit rum.

Jeg arbejder eksistentielt og oplevelsesorienteret, dvs. jeg tager udgangspunkt i det, der fylder her og nu. Det betyder ikke, at det, der fylder her og nu, ikke kan have noget at gøre med fortiden, så taler vi selvfølgelig om det. Intet af det, du bringer i rummet, er rigtigt eller forkert, jeg vil være nysgerrig på det med dig og undersøge dine mønstre samt nye perspektiver for dit liv.

Studier af terapis betydning viser vigtigheden af relationen mellem klient og terapeut som den afgørende faktor for terapiens effekt, hvorimod den terapeutiske metode, der bliver anvendt, har en mindre rolle.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at finde ud af, om jeg skal være din terapeut.

Pris & praktik

Priser er også gældende for online-sessioner.

Individuel terapi:

900 kr. for 60 minutters terapi.

Arbejdsledig eller sygemeldt:

800 kr. for 60 minutters terapi. 

Studerende (18-28 år):

650 kr. for 60 minutters terapi. 

Parterapi intropris til og med august 2024:

1000 kr. for 90 minutters terapi.

Skriftlighed:

Såfremt der er behov for skriftlig dokumentation i forbindelse med statuserklæringer er prisen 1300 kr. (inklusiv moms) pr. time. 

Betaling via bankoverførsel. 

Afbud kan ske via sms eller mail senest 24 timer inden aftalt tid. Ved for sent afbud eller udeblivelse betales fuld pris.

Faktura sendes digitalt efter hver session. 

 

Praksis

Fotograf: Reza Vahdati