Hvem er jeg ?

Mit navn er Diana Ways. Jeg er født i 1989 og er flygtningebarn med kurdiske rødder fra Iran. Det har betydet, at jeg har oparbejdet en omstillingsparathed og har stor empati og forståelse for forskelligheder i mennesker og kulturer.

Jeg har en biokemisk uddannelsesmæssig baggrund fra Københavns Universitet. Den naturvidenskabelige verden var spændende, men allerede dengang var jeg særligt tiltrukket af studier, der var tilknyttet psyken. For nogle år siden tog jeg en betydningsfuld beslutning, hvor jeg valgte at skifte kurs, følge mit hjerte og uddanne mig som psykoterapeut. 

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF fra SEOPSkolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi, som er en 4-årig uddannelse med fokus på eksistentiel terapi, oplevelsesorienteret terapi, neuroaffektiv terapi samt emotion-focused therapy (EFT).  Uddannelsen på SEOP er evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg er særligt optaget af de healende faktorer, der er i mødet mellem mennesker, og hvad et autentisk nærvær kan gøre i det relationelle møde med det enkelte individ. 

Det fokus har jeg også haft i tidligere jobs, hvor jeg har været rådgiver i bl.a. Hjerteforeningen. 

Det har udviklet mine sprogkundskaber og givet mig gode kommunikationsevner med en bred forståelse for og erfaring med de forskellige kulturelle og sociale baggrunde.

Jeg er privatpraktiserende psykoterapeut. Udover at have klienter i min egen praksis, arbejder jeg som lærer og har i flere år arbejdet med børn, der har indlæringsvanskeligheder samt udadreagerende børn med en ADHD-diagnose.

I forlængelse af min uddannelse har jeg gennemført:

  • Træningsgruppe i eksistentiel og neuroaffektiv psykoterapi v/ Kresten Kay, 2021
  • Træningsgruppe i neuroaffektiv og kropsorienteret psykoterapi v/ Michael Gad, 2022
  • Applied research methods in psychotherapy practice fra Crossfields Institute, 2023 

Jeg har tavshedspligt og går løbende til supervision. Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening arbejder jeg ud fra deres etiske retningslinjer.