Terapi hos mig

Der kan være mange forskellige grunde til at starte i terapi. Måske føler du, at du er et sted i livet, hvor du har brug for mere indsigt i det, du mærker eller en større klarhed omkring dine reaktionsmønstre, som kommer til udtryk i dine relationer. Nogle gange kan vi gå rundt med nogle følelser, eksempelvis tristhed, uden at vide hvorfor? Eller du oplever, at noget hæmmer dig i at komme videre, at du føler dig fastlåst i et gentagelsesmønster. Måske du føler dig ensom med dine egne følelser og tanker og har brug for at blive mødt i dem?

Der kan være mange grunde til at starte i terapi, måske du allerede står midt i en livskrise, og du føler dig handlingslammet. Nogle af de ubevidste adfærdsmønstre, vi har med os i livet, kan være ødelæggende for os. Vores krop husker det, vi undertrykker og undgår, og de ubevidste strategier er med til at beskytte os.

Terapi en proces, som kan hjælpe dig med at skabe mening og forståelse i dit liv, få bedre relationer samt kan hjælpe dig med at regulere dit nervesystem for at kunne være i balance, når ting bliver svære.

Jeg kan tilbyde dig et terapeutisk rum, hvor du bliver mødt med nærvær, omsorg og respekt for den, du er og de erfaringer, du bringer med dig. Jeg vil have fokus på at skabe et trygt rum og en fortrolig ramme, så du kan få mest muligt ud af vores samtaler samt føle dig friere som menneske, da det er vigtigt for mig, at det er et fordomsfrit rum.

Jeg arbejder eksistentielt og oplevelsesorienteret, dvs. jeg tager udgangspunkt i det, der fylder her og nu. Det betyder ikke, at det, der fylder her og nu, ikke kan have noget at gøre med fortiden, så taler vi selvfølgelig om det. Intet af det, du bringer i rummet, er rigtigt eller forkert, jeg vil være nysgerrig på det med dig og undersøge dine mønstre samt nye perspektiver for dit liv. 

Studier af terapis betydning viser vigtigheden af relationen mellem klient og terapeut som den afgørende faktor for terapiens effekt, hvorimod den terapeutiske metode, der bliver anvendt, har en mindre rolle.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at finde ud af, om jeg skal være din terapeut.