Elementor #233

Mit navn er Diana Ways. Jeg er født i 1989 og er flygtningebarn med kurdiske rødder fra Iran. Det har betydet, at jeg har oparbejdet en omstillingsparathed og har stor empati og forståelse for forskelligheder i mennesker og kulturer.

Jeg har en biokemisk uddannelsesmæssig baggrund fra Københavns Universitet. Den naturvidenskabelige verden var spændende, men allerede dengang var jeg særligt tiltrukket af studier, der var tilknyttet psyken. For nogle år siden tog jeg en betydningsfuld beslutning, hvor jeg valgte at skifte kurs, følge mit hjerte og uddanne mig som psykoterapeut. 

Nu er jeg i gang med den sidste del af den 4-årige psykoterapeutuddannelse på SEOP, Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi. Uddannelsen på SEOP er evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg er særligt optaget af de healende faktorer, der er i mødet mellem mennesker, og hvad et autentisk nærvær kan gøre i det relationelle møde med det enkelte individ. 

Det fokus har jeg også haft i tidligere jobs, hvor jeg har været rådgiver i bl.a. Hjerteforeningen. Det har udviklet mine sprogkundskaber og givet mig gode kommunikationsevner med en bred forståelse for og erfaring med de forskellige kulturelle og sociale baggrunde.

Samtidig med min uddannelse er jeg på nuværende tidspunkt ansat som lærer og har i flere år arbejdet med børn, der har indlæringsvanskeligheder samt udadreagerende børn med en ADHD-diagnose.

Som psykoterapeutstuderende på den sidste del af uddannelsen tilbyder jeg nu terapi til en reduceret pris. Jeg er godkendt af SEOP til at tage imod klienter. Jeg har tavshedspligt og går løbende til supervision. I forlængelse af min uddannelse har jeg gennemført:

·        Træningsgruppe i eksistentiel og neuroaffektiv psykoterapi v/ Kresten Kay, 2021

·        Træningsgruppe i neuroaffektiv og kropsorienteret psykoterapi v/ Michael Gad, 2022